شرکت پخش آیسان تکنام پویا، فعال در زمینه پخش مواد غذائی و بهداشتی

شرکت پخش آیسان تکنام پویا، با هدف توزیع بهینه محصولات غذایی بهداشتی از طریق ارائه راهکارهای نوین در فروش با مدیریتی یکپارچه و ناوگانی به صورت منظم و مجهز شروع به فعالیت نمود.. این سازمان رسالت و مأموریت خود را پیشرو بودن در ارائه خدمات نوین توزیع و پخش، احترام به حقوق کلیه ذی نفعان و تأمین رضایت آنان قرار داده است

نظرسنجی

رکوردی جهت نمایش وجود ندارد.