مدیران شرکت

 • نام و نام خانوادگی:محمد عبداللهی

  سمت:مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

  پست الکترونیک:Abdollahi@Isunco.Com

 • نام و نام خانوادگی:مجتبی حسینی آشتیانی

  سمت:مدیر مالی

  پست الکترونیک:Ashtiani@Isunco.Com

 • نام و نام خانوادگی:سید طاهر سیادت

  سمت:مدیر فروش فروشگاه‌های زنجیره‌ای

  پست الکترونیک:Siadat@IsunCo.Com