نمایندگی ها و شعب

این شرکت در حال حاضر در حوزه استان تهران و کرج فعالیت بصورت پخش مویرگی داشته و افتخـار دارد در طی این مدت بیش از 26000 مشتـری عمده و خرده فروشی را جذب و سرویس دهی نموده که این روند رو به رشد می باشد. در حال حاضر کادر فروش و توزیع این شرکت با بیش از 150 نفر پرسنـل شامل یکی از پویا ترین تیم های فروش حال حاضـر در کشور می باشد. کانالهای فروش شرکت شامل خرده فروشی استان تهران و البرز، عمـده فروشان، کلیه فروشگاه های زنجیره ای ایران، تعاونی های مصرف، مشتریان هورکا و نمایندگان شهرستانها در بیش از 20 استان کشور را شامل می گردد.