انبار

انبار
انبار شرکت آیسان با مساحت 2000 متر مربع فضای مفید در منطقه سعیدآباد شهریار، شهرک صنعتی گلگون واقع گردیده است.
انتخاب این منطقه و نزدیکی آن به بزرگراه های اصلی تهران موجب گردیده تا امکان دسترسی و توزیع محصولات در کمترین زمان ممکن در استان های البرز و تهران مقدور گردد.