اخذ لوح تقدیر در دومین کنفرانس صنعت پخش ایران

 اخذ لوح تقدیر در دومین کنفرانس صنعت پخش ایران
شرکت آیسان تکنام پویا در تاریخ 94/7/22 موفق به دریافت لوح تقدیر در دومین کنفرانس صنعت پخش ایران گردید.

منبع خبر: آیسان

تاریخ درج: 1394/07/28

بازگشت