خدمات ویژه

پخش آیسان، علاوه بر پخش و توزیع محصولات غذایی و بهداشتی، به ارائه خدمات ویژه در حوزه مدیریت بازاریابی و فروش میپردازد. برخی از این خدمات عبارتند از

دسترسی به 30000 نقطه فروش
ارائه خدمات تخصصی توزیع 24 ساعته
مشاوره تخصصی در استقرار تیم فروش
تحقیقات بازار و آنالیز فروش
تهیه برنامه های استراتژیک و بازاریابی