مشاوره تخصصی در استقرار تیم فروش

مشاوره تخصصی در استقرار تیم فروش
 شرکت پخش آیسان، پس از کسب تجارب ارزنده در خصوص مدیریت نیروی فروش، آماده ارائه مشاوره تخصصی در این خصوص بوده و با همه توان در کنار تأمین کنندگان محترم در این زمینه تلاش میکند.