ارائه خدمات تخصصی توزیع 24 ساعته

ارائه خدمات تخصصی توزیع 24 ساعته

شرکت پخش آیسان، آماده است کالا را به صورت 24 ساعته توزیع نماید. به این معنی که فاصله بین سفارشگذاری تا تحویل کالا حداکثر 24 ساعت در نظر گرفته شود. بدیهی است این خدمت، با مد نظر قرار دادنِ ملاحظات تأمین کنندگان محترم در خصوص زمان تحویل، محل تحویل و شرایط مناسب جهت تحویل کالا انجام میپذیرد