چاوش

صنایع بسته بندی چاوش از مرداد ماه 1387 با عنایت پروردگار و تفکر در ایجاد کارآفرینی در زمینه محصولات کشاورزی (حبوبات، ادویه‌جات، غلات، خشکبار و زعفران) شروع به فعالیت کرده و ارائه محصولات با کیفیت و ممتاز به بازار را سرلوحه خود قرار داده است.
تلاش این مجموعه جلب رضایت مصرف کنندگان بوده تا برند چاوش را به عنوان برندی برتر در ذهن تمامی هموطنان گرامی ماندگار کند.

لیست محصولات

کد کالا نام کالا  مبنا   بسته بندی جز   بسته بندی کل 
81000001 زردچوبه 100 گرمي (20عددي)             20  سلفون   کارتن 
81000003 دارچين 100 گرمي (20عددي)             20  سلفون   کارتن 
81000006 اسپند 100 گرمي (20عددي)             20  سلفون   کارتن 
81000009 نشاسته 100 گرمي (20عددي)             20  سلفون   کارتن 
81000017 آرد نخودچي 100گرمي (20عددي)             20  سلفون   کارتن 
81000026 جو پرک 200 گرمي (12عددي)             12  سلفون   کارتن 
81000027 جو پوست کنده 300 گرمي (12عددي)             12  سلفون   کارتن 
81000028 بلغور جو 300 گرمي (12 عددي)             12  سلفون   کارتن 
81000029 گندم پوست کنده 300 گرمي (12عددي)             12  سلفون   کارتن 
81000030 بلغور گندم 300 گرمي (12عددي)             12  سلفون   کارتن 
81000050 زعفران يک گرمي             12  سلفون   کارتن 
81000051 زعفران 2 گرمي               6  سلفون   کارتن 
81000052 زعفران 4 گرمي               1  سلفون   کارتن 
81000053 آويشن 30 گرمي (15 عددي)             15  سلفون   کارتن 
81000057 خلال بادام 30 گرمي (15 عددي)             15  سلفون   کارتن 
81000059 خلال پسته 30 گرمي (15 عددي)             15  سلفون   کارتن 
81000060 آرد برنج 100 گرمي             20  سلفون   کارتن 
81000065 سماق 50گرمي(15عددي)             15  سلفون   کارتن 
81000067 پودر ليمو 50گرمي (15عددي)             15  سلفون   کارتن 
81000068 فلفل سياه 30گرمي(15عددي)             15  سلفون   کارتن 
81000070 ادويه کاري 50گرمي(15عددي)             15  سلفون   کارتن 
81000071 گلپر 30گرمي(15عددي)             15  سلفون   کارتن 
81000072 هل سبز 10گرمي(15عددي)             15  سلفون   کارتن 
81000073 هل سفيد 5 گرمي (15عددي)             15  سلفون   کارتن 
81000074 زيره سبز 30گرمي(15عددي)             15  سلفون   کارتن 
81000075 زيره سياه 30 گرمي(15عددي)             15  سلفون   کارتن 
81000076 شويد 30گرمي(15عددي)             15  سلفون   کارتن 
81000077 نعناع 30گرمي(15عددي)             15  سلفون   کارتن 
81000078 وانيل 30 گرم (15عددي) چاوش             15  سلفون   کارتن 
81000079 بکينگ پودر 30 گرم (15 عددي) چاوش             15  سلفون   کارتن 
81000080 پودر سير 30گرم (15 عددي )چاوش             15  سلفون   کارتن 
81000081 لپه پاک شده10کيلويي چاوش               1  سلفون   شیرینگ 
81000082 عدس پاک شده 10ک چاوش               1  سلفون   شیرینگ 
81000083 لوبياقرمزپاک شده 10ک چاوش               1  سلفون   شیرینگ 
81000084 نخودپاک شده 10ک چاوش               1  سلفون   شیرینگ 
81000085 ليموعماني پاک شده3ک چاوش               1  سلفون   شیرینگ 
81000086 زردچوبه پت  85گرمي چاووش              15  پت   کارتن 
81000087 فلفل سياه پت 85گرمي چاووش              15  پت   کارتن 
81000088 پودر سير پت 85گرمي چاووش              15  پت   کارتن 
81000089 فلفل قرمز پت 75 گرمي چاووش              15  پت   کارتن 
81000090 دارچين پت 75 گرمي چاووش              15  پت   کارتن 
81000091 ادويه کاري پت 70گرمي چاووش              15  پت   کارتن 
81000092 سماق پت 70گرمي چاووش              15  پت   کارتن 
81000093 گرد ليمو پت 60گرمي چاووش              15  پت   کارتن 
81000094 گلپر پت 50 گرمي چاووش              15  پت   کارتن 
81000095 آويشن پت40گرمي چاووش              15  پت   کارتن 
81000096 شويد پت  35گرمي چاووش              15  پت   کارتن 
81000097 پودر نارگيل 50گرمي (15عددي)             15  سلفون   کارتن 
81000098 زردچوبه500گرمي چاوش               1  سلفون   شیرینگ 
81000099 ادويه کاري500گرمي چاوش               1  سلفون   شیرینگ 
81000100 فلفل قرمز500گرمي چاوش               1  سلفون   شیرینگ 
81000101 فلفل سياه500گرمي چاوش               1  سلفون   شیرینگ 
81000102 آويشن250گرمي چاوش               1  سلفون   شیرینگ 
81000103 پودرسير500گرمي چاوش               1  سلفون   شیرینگ 
81000104 سماق500گرمي چاوش                1  سلفون   شیرینگ 
81000105 دارچين 500گرمي چاوش               1  سلفون   شیرینگ 
81000106 پودرليمو500گرمي چاوش               1  سلفون   شیرینگ 
81000107 نعناع250گرمي چاوش               1  سلفون   شیرینگ 
81000108 فلفل قرمز 50گرمي(15عددي)             15  سلفون   کارتن 
81000109 نعناع 35گ پت چاوش             15  پت   کارتن 
81000110 لپه 900گرمي چاوش             10  سلفون   شیرینگ 
81000111 عدس 900گرمي چاوش             10  سلفون   شیرینگ 
81000112 لوبياقرمز900گرمي چاوش             10  سلفون   شیرینگ 
81000113 نخود900گرمي چاوش             10  سلفون   شیرینگ 
81000114 لوبيا چيتي900گرمي چاوش             10  سلفون   شیرینگ 
81000115 زردچوبه 50گرمي چاوش(15عددي)             15  سلفون   کارتن 
81000116 دارچين 50گرمي چاوش (15عددی)             15