تون ماهی صیدانه

تون ماهی هوور در تکه های درشت و روشن 80% ، روغن مایع 18/5% ، نمک 1/5 %.

لیست محصولات

کنسرو تون ماهی در روغن صیدانه
انرژی مواد غذایی(در هر 100 گرم)
چربی 15/5 درصد
پروتئین 27/7
کربوهیدرات 7/5 درصد
انرژی 256/5 کیلوکالری
اسید های چرب اشباع 16/6 درصد
اسید های چرب غیر اشباع 6/3 درصد
امگا 3 11/03 درصد
سدیم 12 درصد